RSS

[MP3] GT NGHE SƠ – TRUNG CẤP (BẮC ĐẠI) 汉语听力初中级 (UPDATING 11.2012)

25 Th11

File up lên Mediafire, chọn link phía dưới, nhấn chuột phải mở 1 trang khác, chờ hiện lên có dòng chữ Start with downloading thì nhấn phím phải Save as Target hoặc dùng chương trình hỗ trợ load file như Flashget…


GT TIẾNG HOA NGHE SƠ CẤP – ĐH Bắc Kinh

汉语初级听力教程(北京大学)

 


LINK LOAD MP3 – SƠ CẤP – QUYỂN THƯỢNG

Bài 01 – http://www.mediafire.com/download.php?zwqrlaa327iixai

Bài 02 – http://www.mediafire.com/download.php?tt4iovp1ge21pe8
Bài 03 – http://www.mediafire.com/download.php?xsbszgu1ez1s7ns
Bài 04 – http://www.mediafire.com/download.php?gqw590jhz72b6c7
Bài 05 – http://www.mediafire.com/download.php?itumq59xca6a4k3
Bài 06 – http://www.mediafire.com/download.php?8ph80j1v798gohb
Bài 07 – http://www.mediafire.com/download.php?y0cmv24rbyqhruy
Bài 08 – http://www.mediafire.com/download.php?w27lw6hsafqwl7b

Bài 09 – http://www.mediafire.com/download.php?umowrlx8rtp6ajv
Bài 10 – http://www.mediafire.com/download.php?vnbn9asc1pfs1ds

Bài 11 – http://www.mediafire.com/download.php?k1fc3233aca8fhb
Bài 12 – http://www.mediafire.com/download.php?r1tug24yuruxyny
Bài 13 – http://www.mediafire.com/download.php?7p411u2a5f5wdnf
Bài 14 – http://www.mediafire.com/download.php?1w1j5oseajq0zii
Bài 15 – http://www.mediafire.com/download.php?pnrvokejril63j8
Bài 16 – http://www.mediafire.com/download.php?o7na8pt8g1off09
Bài 17 – http://www.mediafire.com/download.php?wwjzx65vydwdqz2
Bài 18 – http://www.mediafire.com/download.php?85hy4336zn4k50o
Bài 19 – http://www.mediafire.com/download.php?1cai1pijucdi98k
Bài 20 – http://www.mediafire.com/download.php?y6k9jxa1i12o883

Bài 21 – http://www.mediafire.com/download.php?enil1a67595qa76
Bài 22 – http://www.mediafire.com/download.php?eqh93429fgqf957
Bài 23 – http://www.mediafire.com/download.php?r279t49o9pn5cmm
Bài 24 – http://www.mediafire.com/download.php?augb1c57co7vekj
Bài 25 – http://www.mediafire.com/download.php?zoozsfykyfa35fs
Bài 26 – http://www.mediafire.com/download.php?0s644e32mjnr496
Bài 27 – http://www.mediafire.com/download.php?8avrk24iimdo9d7
Bài 28 – http://www.mediafire.com/download.php?d371uabw6mfxy9t
Bài 29 – http://www.mediafire.com/download.php?kw2y7ialw7957mg
Bài 30 – http://www.mediafire.com/download.php?r8wfwe6iukgb3br

 

LINK LOAD MP3 – SƠ CẤP – QUYỂN HẠ

Bài 01 – http://www.mediafire.com/download.php?of6lfenpxh75pdp
Bài 02 – http://www.mediafire.com/download.php?omcxelqia2m6u4f
Bài 03 – http://www.mediafire.com/download.php?7924p8g84qvgxi9
Bài 04 – http://www.mediafire.com/download.php?ydgd4dhz3vzvocr
Bài 05 – http://www.mediafire.com/download.php?q94nnvd40ve8ad9
Bài 06 – http://www.mediafire.com/download.php?ge4frtjwrni7tv4
Bài 07 – http://www.mediafire.com/download.php?7j427v2899wcono
Bài 08 – http://www.mediafire.com/download.php?96zcp4wxkc171sw
Bài 09 – http://www.mediafire.com/download.php?4olw9m1lm6rtf90
Bài 10 – http://www.mediafire.com/download.php?2djdoc042kbg6q5

Bài 11 – http://www.mediafire.com/download.php?c6g6dmkbfld64s2
Bài 12 – http://www.mediafire.com/download.php?bdxaejmxjxdmn04
Bài 13 – http://www.mediafire.com/download.php?qn8x8b97m7623ja
Bài 14 – http://www.mediafire.com/download.php?0kaboguo7ho48m0
Bài 15 – http://www.mediafire.com/download.php?wpn9c7s73ydyqqt
Bài 16 – http://www.mediafire.com/download.php?22uth9iv437tgjk
Bài 17 – http://www.mediafire.com/download.php?ahap5zuedjdtb2j
Bài 18 – http://www.mediafire.com/download.php?nj5i12bnquo9sjm
Bài 19 – http://www.mediafire.com/download.php?6tygdoe5su2ujjk
Bài 20 – http://www.mediafire.com/download.php?lh5c7hyu7ljz6ex

Bài 21 – http://www.mediafire.com/download.php?4bmbyh3iqicxn8n
Bài 22 – http://www.mediafire.com/download.php?zcwffzffcboddlk
Bài 23 – http://www.mediafire.com/download.php?p85f8fo55x4cpoa
Bài 24 –
 http://www.mediafire.com/download.php?1ayhyemdhkv36p0

 

 

GT TIẾNG HOA NGHE TRUNG CẤP – ĐH Bắc Kinh

汉语中级听力教程(北京大学)


 

LINK LOAD MP3 – TRUNG CẤP – QUYỂN THƯỢNG

Bài 01 – http://www.mediafire.com/download.php?bmm6ai3vm2ueqe3
Bài 02 – http://www.mediafire.com/download.php?fldxymkk3kb1xdd
Bài 03 – http://www.mediafire.com/download.php?ek66dnwlizx7kjt
Bài 04 – http://www.mediafire.com/download.php?6ya6cy4yy77me3j
Bài 05 – http://www.mediafire.com/download.php?jt3d3yhy376vw74
Bài 06 – http://www.mediafire.com/download.php?cvc952xf41bzs75
Bài 07 – http://www.mediafire.com/download.php?ffpod4b9rdyf7d3
Bài 08 – http://www.mediafire.com/download.php?qy93cp2k7sy27ra
Bài 09 – http://www.mediafire.com/download.php?ztc259aobathbz0
Bài 10 – http://www.mediafire.com/download.php?0tfmj4vxkd5redx

Bài 11 – http://www.mediafire.com/download.php?9jwvjt5euj4ftjf
Bài 12 – http://www.mediafire.com/download.php?uhwgxh7h881pqd7
Bài 13 – http://www.mediafire.com/download.php?o2t2mn26wvzp5sq
Bài 14 – http://www.mediafire.com/download.php?pbh68nuebuno5ap
Bài 15 – http://www.mediafire.com/download.php?bnmdh1zis98ixjy
Bài 16 – http://www.mediafire.com/download.php?d6482a74qqeb66z
Bài 17 – http://www.mediafire.com/download.php?7wnhvsbuk3w1r1h
Bài 18 – http://www.mediafire.com/download.php?9t61m9mua41t1t8
Bài 19 – http://www.mediafire.com/download.php?hr6cqe4ggg6wgae
Bài 20 – http://www.mediafire.com/download.php?b5djlyjm0njwlhg

Bài 21 – http://www.mediafire.com/download.php?6b0hg5qhpo7jgev
Bài 22 – http://www.mediafire.com/download.php?3ktm6dm3ir561uw
Bài 23 – http://www.mediafire.com/download.php?z9daik4i21e078s
Bài 24 –
 http://www.mediafire.com/download.php?by3bc4c6lmr6xyo

 

LINK LOAD MP3 – TRUNG CẤP – QUYỂN HẠ

Bài 01 – http://www.mediafire.com/download.php?o832j98m4bd5lqb
Bài 02 – http://www.mediafire.com/download.php?s8swkz5iky7s675
Bài 03 – http://www.mediafire.com/download.php?gd7368r1kuckcq5
Bài 04 – http://www.mediafire.com/download.php?05pnnkuizac3s0o
Bài 05 – http://www.mediafire.com/download.php?ir6h8cpd5521xbd
Bài 06 – http://www.mediafire.com/download.php?xkucur0m94s49s5
Bài 07 – http://www.mediafire.com/download.php?ejhh1ohoafw54w4
Bài 08 – http://www.mediafire.com/download.php?35mz8bu4arerrmp
Bài 09 – http://www.mediafire.com/download.php?jwzb5wmc85dbmha
Bài 10 – http://www.mediafire.com/download.php?p4z51qooukczp7x

Bài 11 – http://www.mediafire.com/download.php?pwxoxszg4t8wgkz
Bài 12 – http://www.mediafire.com/download.php?ihnh4vcxg9x2bhu
Bài 13 – http://www.mediafire.com/download.php?cgyyv6d7iooab2k
Bài 14 – http://www.mediafire.com/download.php?u3s73ziid60gj44
Bài 15 – http://www.mediafire.com/download.php?vf3v7dy64djadca
Bài 16 – http://www.mediafire.com/download.php?b2yog41dc3492un
Bài 17 – http://www.mediafire.com/download.php?b1bsukevjm2owon
Bài 18 – http://www.mediafire.com/download.php?1bm3t8ptmr60ym9
Bài 19 – http://www.mediafire.com/download.php?m69w2zr8a13bdni
Bài 20 – http://www.mediafire.com/download.php?k83mbfvukz3wv80

Bài 21 – http://www.mediafire.com/download.php?aln9posp33eu0dp
Bài 22 – http://www.mediafire.com/download.php?wza9juaovwprlae
Bài 23 – http://www.mediafire.com/download.php?t4hl2hnc1roc9jv
Bài 24 –
 http://www.mediafire.com/download.php?7lweukuzsef6xxt

 
3 phản hồi

Posted by trên 2012/11/25 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , ,

3 responses to “[MP3] GT NGHE SƠ – TRUNG CẤP (BẮC ĐẠI) 汉语听力初中级 (UPDATING 11.2012)

 1. tuantdt

  2013/08/07 at 08:56

  nếu có thì đã up rồi ))

   
 2. De

  2013/07/17 at 20:43

  Anh ơi, không có file pdf à?

   
 3. Trang

  2012/12/06 at 21:37

  bạn ơi, bản có file pdf quyển sách này không?

   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: