RSS

Monthly Archives: Tháng Hai 2013

[PDF] BÀI GIẢNG & BÀI TẬP DỊCH VIỆT – TRUNG (OLD VERSION)

Bài giảng môn dịch Việt – Trung (50 trang)

 

 

 

Bài giảng môn dịch Việt Trung mới (50 trang), mới được update lại hôm ni…. còn phần bài tập thì mới chỉ đến 22 trang, vì thời lượng 60 tiết cho nên chỉ chừng đó bài tập thôi…

Vì là file tự soạn cho nên không cho file Word, file hình ảnh buộc lòng phải để thêm chữ TUANTDT để tránh việc sao chép làm của riêng hehehhhh, mất bản quyền trí tuệ.

Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên 2013/02/24 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , ,

[TOCFL] TÀI LIỆU TỪ VỰNG DÀNH CHO KỲ THI HOA NGỮ TAIWAN – TOCFL 2013

 

Đây là tài liệu dùng đôn tập từ vựng theo các cấp độ từ 1 đến cấp độ 5 trong kỳ thi Hoa ngữ Taiwan – TOCFL 2013

 

File audio được cung cấp trong sách tặng được upload lên dành cho các bạn down về nghe.

Đây là file đọc toàn bộ các từ vựng được quy định cho từng cấp độ, bao gồm từ vựng – nghĩa tiếng Việt

Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by trên 2013/02/24 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , ,

[FLASH] VĂN HOÁ TRUNG QUỐC

Một số clip dạng flash về Văn hoá Trung Quốc

(Clip lấy từ trang Hanban)

 

Read the rest of this entry »

 

Nhãn: , , , , , , ,