RSS

Tag Archives: font

FONT CHỮ TIẾNG HOA (GIẢN & PHỒN THỂ)

Đây là các font tiếng Hoa, đa số là dạng font chữ giản thể, share với các bạn các bộ font chữ cài cho Window tiếng Hoa lẫn tiếng Anh, ít bị lỗi và đụng bảng mã cũng như làm ảnh hưởng đến hệ điều hành

 
Có thể cùng 1 dạng font chữ nhưng tên gọi khác nhau và một số định dạng chữ khác nhau, có thể hiện thị tốt chữ giản thể, riêng chữ phồn thể thì có thể không thể hiện được hết do số lượng chữ trong font chỉ là giản thể chứ không tích hợp chữ phồn thể hoặc dị thể, biến thể.

 
Các font này được down free từ các website cung cấp font chữ tiếng Hoa của TQ, và vì free nên cũng share free cho các bạn yêu thích font chữ tiếng Hoa.

 
Có thể các bộ font chưa có đủ tất cả các font mà bạn tìm kiếm, nhưng với hàng loạt các bộ font này … đủ làm máy các bạn chậm đi khá nhiều… heheh

Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên 2013/01/04 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , , ,