RSS

Tag Archives: mp3

[MP3 – PDF] GT HÁN NGỮ SƠ CẤP (6 CUỐN) – 汉语初级教程(6册)(CƠ BẢN)

 


GT HÁN NGỮ SƠ CẤP (6 quyển) – ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh

汉语初级教程(对外一系列教材 * 6册)* 北京语言文化大学出版社

Read the rest of this entry »

 
4 phản hồi

Posted by trên 2013/03/28 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , , , ,

[CD-PDF] 30 BÀI KHẨU NGỮ NGOẠI THƯƠNG 外贸汉语口语30课

 

 

Đây là dạng băng catset được chuyển thành CD nên chất lượng hơi kém, gồm 5 file

 

Read the rest of this entry »

 
8 phản hồi

Posted by trên 2013/03/28 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , , ,

[MP3] GT NGHE SƠ CẤP (3 QUYỂN, BẮC NGỮ) * 汉语听力教程(3册,北语)(CƠ BẢN)

GT NGHE TIẾNG HOA SƠ CẤP (3 tập, năm 1) – ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh

汉语听力教程(对外一系列教材 * 一年级)* 北京语言文化大学出版社

汉语听力教程:语言技能类(第1册)(1年级教材)

Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by trên 2013/03/28 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , , ,

[HSK] AUDIO DÀNH CHO GT LUYỆN HSK (OLD VERSION)

Giáo trình luyện thi HSK này là bộ cũ, hiện nay không còn sử dụng trong kỳ thi mới

Nhưng vì nội dung đề cập đến các kỹ năng cần có để hỗ trợ cho việc thi nên giới thiệu để mọi người mua và sử dụng

 

HSK theo bộ cũ gồm 4 phần – Nghe – Ngữ pháp – Đọc hiểu & Tổng hợp

Nên các bài tập trong các phần này sẽ giúp các bạn nắm vững tiếng Hoa hơn.

 

 

Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên 2013/03/26 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , ,

[TOCFL] TÀI LIỆU TỪ VỰNG DÀNH CHO KỲ THI HOA NGỮ TAIWAN – TOCFL 2013

 

Đây là tài liệu dùng đôn tập từ vựng theo các cấp độ từ 1 đến cấp độ 5 trong kỳ thi Hoa ngữ Taiwan – TOCFL 2013

 

File audio được cung cấp trong sách tặng được upload lên dành cho các bạn down về nghe.

Đây là file đọc toàn bộ các từ vựng được quy định cho từng cấp độ, bao gồm từ vựng – nghĩa tiếng Việt

Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by trên 2013/02/24 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , ,

[MP3] GT TÂN HÁN NGỮ GIÁO TRÌNH 新汉语教程(三册)(UPDATING 12.2012)

GT – TÂN HÁN NGỮ GIÁO TRÌNH (3 tập)
新汉语教程(3册)


Là GT được sử dụng trước đây tại các trường ĐH chính quy dành cho sinh viên theo học ngành TQ, trước nữa thì có bộ Hán ngữ (3 tập), vì cùng một hệ thống GT nên bộ này có hiệu đính sửa chửa nên gọi là Tân Hán Ngữ GT. Hiện nay cả 2 bộ đều được thay thế bằng bộ GT Hán ngữ sơ cấp (6 tập).

Do có bạn gửi text nhờ tìm giùm CD hay file audio, nay share link cho các bạn ở xa download dùng làm tài liệu học tập.

 

Read the rest of this entry »

 
5 phản hồi

Posted by trên 2012/12/16 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , ,

[MP3/PDF] GT NGHE NÓI TRUNG CẤP 中级汉语听和说 (2004)

 

Bộ giáo trình nghe và nói được sử dụng trong các trường đại học trước khi sử dụng giáo trình nghe nói năm 2 hiện nay

 

Read the rest of this entry »

 
3 phản hồi

Posted by trên 2012/12/15 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , , ,