RSS

Tag Archives: tudien

[PDF] LIST TỪ ĐIỀN HOA VIỆT – VIỆT HOA

Một số từ điển Hoa Việt – Việt Hoa cần thiết cho việc học tiếng Hoa

 

Từ điển Hoa Việt

Bản in của NXB Thương vụ ấn thư quán TQ, có sự kết hợp giữa VN-TQ

http://www.mediafire.com/?ba6esa9gd6fp3kf

 

Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên 2012/12/15 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , , ,

[PDF] LIST SÁCH TỪ ĐIỂN

Nguồn sách lấy từ trên mạng, nội dung là do TQ in ấn nên các bạn download về sử dụng như những tài liệu dùng để đối chiếu so sánh trong việc học tiếng Hoa.

Miễn bình luận nội dung, xỏ xen chuyện này chuyện kia vào trong đây nhé.

Gạn đục hơi trong trong đống tài liệu để có cái giúp ích cho mình.

 

Read the rest of this entry »

 
%(count) bình luận

Posted by trên 2012/12/15 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , , , , ,

[PDF] LIST SÁCH TỪ ĐIỂN (UPDATING 12.2012)

Nguồn sách lấy từ trên mạng, nội dung là do TQ in ấn nên các bạn download về sử dụng như những tài liệu dùng để đối chiếu so sánh trong việc học tiếng Hoa.

Miễn bình luận nội dung, xỏ xen chuyện này chuyện kia vào trong đây nhé.

Gạn đục hơi trong trong đống tài liệu để có cái giúp ích cho mình.

BỘ TỪ ĐIỂN CẦN THIẾT DÀNH CHO VIỆC HỌC TIẾNG HOA

Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by trên 2012/12/09 in 1, TUANTDT'S DATA

 

Nhãn: , , , , ,